02 квітня 2023 року psychiatry@pdmu.edu.ua (0532) 64-81-60

Кафедра психіатрії, наркології
та медичної психології

Про кафедру

Місією ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Парамедик», «Сестринська справа», «Громадське здоров’я», що реалізуються на кафедрі є формування спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, що забезпечить академічну підготовку високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей лікаря для подальшої професійної діяльності; здатних до розв’язання складних задач у нетипових ситуаціях або нових середовищах, до дослідницької та інноваційної діяльності; проведення навчання з високим ступенем автономії на наступному рівні вищої освіти; сформує у них здатність до ефективної діяльності у глобалізованому інформаційному суспільстві, спираючись на їх світоглядну та громадську позиції.

Скрипніков Андрій Миколайович

Скрипніков Андрій Миколайович

Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. Член Вченої ради та ректорату академії.

e-mail: professorsan1963@gmail.com Тема докторської дисертації: "Порушення сексуального здоров’я при психоп...

Сонник Григорій Трохимович

Сонник Григорій Трохимович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

Тема докторської дисертації: «Епідеміологія, патоморфоз, діагностика та лікування депресивних станів з ураху...

Рудь Вадим Олексійович

Рудь Вадим Олексійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, завідуючий навчальною частиною кафедри.

e-mail: vdrood@ukr.net Тема кандидатської дисертації: «Епідеміологічні та клініко-психологічні особливості...

Корисні ресурси